דביסי - פיליאס ומליסנדה, קראיאן וה - BPO


Vocals: F. von Stade, R. Stilwell, J. van Dam, R. Raimondi, N. Denize, C. Barbaux
Orchestra - Berlin Philarmonic Orchestra conducted by H. von Karajan