דביסי - שלוש תמונות, ז'אן מרטינו


Debussy - Jean Martinon (ORTF) Images I, II, III