דביסי - הקלטות ז'אן מרטינו


מנחת פאון - עם ז'אן מרטינו והתזמורת הלאומית של צרפת