אוסף מוניק הס


מוניק הס הצרפתיה, פרשנית מצויינת ליצירות דביסי ורוול. הקלטותיה נמכרות כיום בקופסאות מספר דיסקים ובמחיר מציאה. בדף זה מכללול ההקלטות של מוניק הס ליצירות דביסי.

מוניק הס - מיצירות דביסי


מוניק הס - מיצירות דביסי


מוניק הס - מיצירות דביסי


מוניק הס - מיצירות דביסי