דביסי - הפרלודים, ארתורו בנדקטי מיכאלאנג'לי


Claude Debussy (1862 - 1918)

Preludes (A.B. Michelangeli)