שופן - ואלסים, רובינשטייןChopin "Minute Waltz" Op. 64 No. 1 in D flat


Chopin Waltz Op. 64 No. 2 in C Sharp Minor


Chopin Waltz Op. 64 No. 3 in A Flat


Chopin Waltz In E Minor