שופן - ואלסים, רובינשטיין

---- הדף בבניה ____

Arthur Rubinstein - Chopin "Valse brillante" Op. 34 No. 1Chopin "Valse brillante" Op. 34 No. 2 in A Minor