שופן - סונטה לפסנתר מס' 3, מאוריציו פוליני
שופן - סונטה לפסנתר מס' 3, מאוריציו פוליני