שופן - האטיודים אופוס 25, דניל טריפונוב, תחרות ארתור רובינשטיין