שופן - האטיודים, מאריי פרחיה
שופן - 12 אטיודים, אופוס 10 - מארי פרחיה

שופן - 12 אטיודים, אופוס 25 - מארי פרחיה