שופן - האטיודים, גיאורגי צ'יפרה


שופן צ'יפרה


גיאורגי צ'פרה מנגן את האטיודים של שופן