שופן - קונצ'רטי 1,2 ונוקטורנים - רובינשטיין
רתור רובינשטיין - הקונצ'רטי של שופן והנוקטורנים