שופן - אטיודים אופוס 25, שורה צ'רקאסקי
שופן - אטיודים אופוס 25.