שופן - אטיודים אופוס 10, שורה צ'רקאסקי
שופן - אטיודים אופוס 10.