שופן - סונטה לצ'לו בסול מינורChopin - Cello Sonata in G minor, Op. 65

Maria João Pires, piano
Pavel Gomziakov, cello