ברהמס - הסונטות לכינור ולפסנתר, צוקרמן ברנבוים (רצף)


פנחס צוקרמן ודנאל ברנבוים
הסונטות לכינור ופסנתר מאת ברהמס