ברהמס - הסונטות לכינור ופסנתר, פרלמן וברנבוים (רצף)


יצחק פרלמן ודניאל ברנבוים
ברהמס - הסונטות לכינור ופסנתר