ברהמס - סונטה לויולה ופסנתר מס' 1, צוקרמן וברנבוים


פנחס צוקרמן
דניאל ברנבוים
ברהמס - סונטה מס' 1 לויולה ופסנתר