ברהמס - סונטה לויולה ופסנתר מס' 2, צוקרמן וברנבוים


פנחס צוקרמן
דניאל ברנבוים
ברהמס - סונטה מס' 2 לויולה ופנתר