ברהמס - רביעיות המיתריםרק ב - 1873 פרסם ברהמס את רביעיית המיתרים הראשונה שלו, מסופר כי ברהמס, שהיה פרפקציוניסת קיצוני כתב למעשה 20 רביעיות למיתרים לפני זו הראשונה, אך החליט להשמיד את כולן. כך נשארו לנו למעשה שלש רביעיות המיתרים המוכרות לנו היום, שתי רביעיות הראשונות שאוגדו תחת אופוס 51, רביעייה נוספת, אופוס 67 הוצגה לראשונה בברלין ב- 1876.


  ברהמס  רבביעיית המיתרים מס' 1