ברהמס - שלישית הקרן


שלישית הקרן בביצוע מצויין של יצחק פרלמן ולדמיר אשכנזי וברי טקוול.
היצירה הנוספת בתרקליטור - הסונטה לכינור ופסנתר מאת סזאר פרנק. יצירנ יפיפה בביצוע מעלה של יצחק פרלמן וולדמיר אשכנזי. דיסק לאי בודד...

Franck: Sonata for Violin & Piano; Brahms: Trio for Violin, Horn & Piano


כל שלישיות ברהמס, שלישיות הפסנתר עם שלשית בוזאר, אחד ההרכבים הטובים והמגובשים במאה ה-20. בשלישית קרן, גיורגי סבוק ובשלישית הקלרינט הקלרניטן ג'רג' פטרסון. צמד מצויין, שלישיות הפסנתר באחד מן ההקלטות הטובות ביותר.

Brahms - Complete Trios: Opp. 8,40,87,101,114

שלישיה מס' 1
שלישית הקרן, לקרן כינור ופסנתר, מאת ברהמס
מידי האמנים זורה סלוקר -קרן, תמאס מאיור -כינור ודנס וריון - פסנתר.
רצף שני סרטונים...

ברהמס - שלישית הקרן - I


ברהמס - שלישית הקרן - II