ברהמס - וריאציות על תמה מאת היידן


דניאל ברנבוית מנצח על התז' הסימפונית של שיקגו