ברהמס - מוסיקה קאמרית


ברהמס היה מלחין פורה ביותר ליצירות להרכבים קאמריים:
 • חמישייה בפה מינור לפסנתר וכלי-קשת אופוס 34
 • חמישייה בסי מינור לקלרנית, שני כינורות, ויולה וצ'לו אופוס 115
 • שלישיות לפסנתר, כינור וצ'לו:

שלישייה ראשונה בסי מז'ור לפסנתר, כינור וצ'לו אופוס 8
שלישייה שנייה בדו מז'ור לפסנתר, כינור וצ'לו אופוס 87
שלישייה שלישית בדו מינור לפסנתר, כינור וצ'לו אופוס 101

 • שלוש רביעיות לפסנתר וכלי-קשת:

רביעייה מס 1 בסול מינור לפסנתר, כינור, ויולה וצ'לו אופוס 25
רביעייה מס 2 בלה מז'ור לפסנתר, כינור, ויולה וצ'לו אופוס 26
רביעייה מס 3 בדו מינור לפסנתר, כינור, ויולה וצ'לו אופוס 60

 • שתי חמישיות מיתרים:
  • חמישייה מס 1 לשני כינורות, שתי ויולות וצ'לו בפה מז'ור אופוס 88
  • חמישייה מס 2 לשני כינורות, שתי ויולות וצ'לו בסול מז'ור אופוס 111
 • שלישייה בלה מינור לקלרנית (או ויולה), פסנתר וצ'לו אופוס 114
 • שלוש סונאטות לכינור ופסנתר:

סונאטה מס 1 בסול מז'ור לפסנתר וכינור אופוס 78
סונאטה מס 2 בלה מז'ור לפסנתר וכינור אופוס 100
סונאטה מס 3 ברה מינור לפסנתר וכינור אופוס 108

 • שתי סונאטות לפסנתר וצ'לו:
  • סונאטה מס 1 במי מינור לפסנתר וצ'לו אופוס 38
  • סונאטה מס 2 בפה מז'ור לפסנתר וצ'לו אופוס 99
 • שתי סונאטות לקלרנית (ויולה)ופסנתר:
  • סונאטה בפה מינור לקלרנית ופסנתר אופוס 120 מספר 1
  • סונאטה במי במול מז'ור לקלרנית ופסנתר אופוס 120 מספר 2
 • שלוש רביעיות מיתרים:

רביעית מיתרים בדו מינור אופוס 51 מספר 1
רביעית מיתרים בלה מינור אופוס 51 מספר 2
רביעית מיתרים בסי במול מז'ור אופוס 67

 • שתי שישיות מיתרים:

שישיה מס 1 בסי במול מז'ור לשני כינורות, שתי ויולות ושני צ'לים אופוס 18
שישיה מס 2 בסול מז'ור לשני כינורות, שתי ויולות ושני צ'לים אופוס 36

 • שלישייה במי במול מז'ור לפסנתר, כינור וקרן יער (או ויולה או צ'לו) אופוס 40