ברהמס - הסונטות לצ'לו ופסנתר, יאנוש שטארקרברהמס - סונטה מס' 1 לצ'לו ופסנתר
יאנוש שטרקר וגיורגי סבוק
ברהמס - סונטה מס' 2 לצ'לו ופסנתר
יאנוש שטרקר וגיורגי סבוק