ברהמס - סונטות לצ'לו ופסנתר, רובינשטיין ופיאטריגורסקי



Brahms - A. Rubinstein & G. Piatigorsky (1966) - 2 sonatas pr piano et violoncelle