ברהמס - הפתיחה הטראגית - קלמפרר

לא הייתה אפשרות למצוא את כתובת ה-URL של מפרט הגאדג'ט

Otto Klemperer "Tragic Overture" Brahmsברהמס - הפתיחה "הטראגית"Tragic Overture, op. 81
by Johannes Brahms 
(1833-1897)
Philharmonia Orchestra
Otto Klemperer, conductor
London, 29.III.1957