ברהמס, סימפוניה מס' 1 - ג'ויליניסימפוניה מס' 1 מאת ברהמס - מנצח קרלו מאריה גו'יליני על תזמורת RAI האיטלקית


ברהמס / ג'ויליני - סימפוניה מס' 1