ברהמס - הפתיחה הטרגית, אוטו קלמפרר


Brahms - Tragic Overture - Philharmonia / Klemperer