ברהמס - הפתיחה פסטיבל אקדמי, אוטו קלמפרר


Brahms - Academic Festival Overture - 

Philharmonia / Klemperer