ברהמס - סימפוניה מס' 4, יוג'ין יוכום
ברהמס - סימפוניה מס' 4, יוג'ין יוכוםיוג'ין יוכום והפילהרמונית של ברלין.
הרלטה משנות ה -50.