ברהמס - ריקודים הונגריים, אנטל דורטיLondon Symphony Orchestra - Antal Doráti, conductor