בליס - קונצ'רטו לצ'לו - ואלפישבליס - קונצ'רטו לצ'לו - I - מיכאל ואלפיש


בליס - קונצ'רטו לצ'לו - II - מיכאל ואלפיש


בליס - קונצ'רטו לצ'לו - III - מיכאל ואלפישArthur Bliss (1891-1975)

Cello Concerto
I Allegro deciso
II Larghetto
III Allegro

Raphael Wallfisch, cello.
Ulster Orchestra, Felix Kok
Conducted by 
Vernon Handley.