ביזה - האופרה כרמן, פרנץ ולסר מוסט ובית האופרה של ציריך