ברליוז - הסימפוניה הפנטסטית, אנדרה קלויטנס


Berlioz: Symphonie fantastique
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire
André Cluytens
( Japan, live recording.1964)