בטהובן - אוסף אויסטרך/אובורין




בטהובן - סונטות לכינור ופסנתר - אויסטרך/אובורין


Beethoven: Sonatas for Violin and Piano