בטהובן - אוסף אויסטרך/אובורין
בטהובן - סונטות לכינור ופסנתר - אויסטרך/אובורין


Beethoven: Sonatas for Violin and Piano