בטהובן - כל הסנטות לכינור ופסנתרן - אן-סופי מוטר
בטהובן הסונטות לכינור ופסנתר - I


בטהובן הסונטות לכינור ופסנתר - II