בטהובן - הסונטות לכינור - מנוחין קמפףיהודי מנוחין ורודולף קמפף - ביצוע יפה למכלול כל הסונטות לכינור של בטהובן.
לאחר הקלטת הסונטות - חלה ירידה חדה ביכולתם של השניים, זוהי הקלטת המופת האחרונה של מנוחין וקמפף.


בטהובן - כל הסונטות לכינור - מנוחין קמפף