בטהובן - פידליו


האופרה פידליו מאת בטהובן - קרל בוהם, השטאטקפלה של דרזדן


בטהובן - פידליו, קרל בוהםFidelio Beethoven 
Karl Böhm 
Gwyneth Jones 
James King 
Edith Mathis 
Franz Crass 
Theo Adam 
Peter Schreier 
Martti Talvela 
Staatskapelle Dresden