בטהובן - שלית הסנתר מס' 7 "הארכידוכס", שלישית בוזארBeethoven / Beaux Arts Trio, 1962: Piano Trio No. 7 (Archduke)