בטהובן - הקלטות טוסקניני 1939 - 6


Choral Fantasy in C Minor Op.80 for Piano, Chorus & Orchestra
Piano: Ania Dorfmann
The Westminster Choir

Symphony No. 9 in D Minor Op.125
Soprano: Jarmila Novotna
Alto: Kerstin Thorborg
Tenor: Jan Peerce
Bass: Nicola Moscona
The Westminster Choir

NBC Symphony Orchestra
Carnegie Hall, New York City
December 2nd 1939