בטהובן - הקלטות טוסקניני 1939 - 3


Coriolan Overture Op.62
Symphony No.6 in F Major Op.68
Symphony No.5 in C Minor Op.67

NBC Symphony Orchestra
NBC Studio 8-H, New York City
November 11th 1939