בטהובן וטוסקניני - הקלטות 1939


Fidelio: Overture
Symphony No.1 in C Major Op.21
Symphony No.3 in E-flat major Op.55

NBC Symphony Orchestra
NBC Studio 8-H, New York City
October 28th 1939