בטהובן - הפתיחה "חנוכת הבית", אוטו קלמפרר


Overture Die Weihe des Hauses, op. 124 
"The Consecration of the House" by
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Philharmonia Orchestra
Otto Klemperer, conductor
London X.1959