בטהובן - הפתיחה קוריולן, אוטו קלמפרר


Overture Coriolan, op. 62 by
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Philharmonia Orchestra
Otto Klemperer, conductor
London X.1957