בטהובן - הפתיחu, "אגמונט" ו- "קוריולן", קרל בוהם וה - VPO


Ludwig van Beethoven
Egmont, Op. 84: Overture


Karl Böhm
Wiener Philharmoniker