בטהובן - קונצ'רטו לפסנתר מס' 4, גיללס לודוויג 1954


Emil Gilels
Philharmonia Orchestra
Leopold Ludwig
Studio recording, London (30.IV-01.V.1957)