בטוהבן - סונטה לפסנתר מס' 32 - אראובטהובן - סונטה לפסנתר מס' 32


בטהובן - סונטה לפסנתר מס' 30 - אראו


בטהובן - סונטה לפסנתר מס' 30 - אראו--הדף בבניה----