ברהמס - חמישיית הפסנתר, קליפורד קורזון ורביעיית אמדאוס


Amadeus Quartet

Norbert Brainin, violin
Siegmund Nissel, violin
Peter Schidlof, viola
Martin Lovett, cello

Clifford Curzon, piano

Royal Festival Hall, London
7 November 1974