אוטו קלמפרר - מוצרט, סימפוניה מס' 29


Wolfgang Amadeus Mozart
Symphony n°29 K.201
Philharmonia Orchestra
Otto Klemperer
Studio recording, London, 8-9.X.1954