אוטו קלמפרר - מנדלסון, חלום ליל קייץ


Mendelssohn - A Midsummer Night's Dream

 - Philharmonia / Klemperer